Inteligencja

Co to jest IQ?

Jeśli masz/miałeś problemy w szkole oraz słabo dogadujesz się z kolegami bardzo możliwe że jesteś bardzo inteligentny i masz wysokie IQ.

IQ czyli Iloraz Inteligencji logicznej (od ang. Intelligence Quotient) jest miarą umiejętności logicznego myślenia i zdolności do rozwiązywania problemów natury logicznej. Z jednej strony może być to umiejętność rozwiązywania zagadek logicznych w celach rozrywkowych, a z drugiej np. poszukiwania rozwiązań skomplikowanych równań opisujących skomplikowane procesy występujące w naturze. Zwykle ludzie inteligentni posiadają również dużą wiedzę, to należy pamiętać, aby nie mylić inteligencji logicznej z posiadaną wiedzą. Mogą być osoby z bardzo wysokim IQ które nie posiadają żądnej wiedzy naukowej (np. osoba żyjąca w plemieniu odizolowanym od cywilizacji - buszmeni), jak i osoby które mają ogromną wiedzę biblioteczną, ale tylko przeciętne umiejętności w rozwiązywaniu problemów logicznych.

Poziom IQ określa się za pomocą testów składających się z logicznych zagadek. Ważne jest, aby takie testy nie były uzależnione od wiedzy testowanego. Test nie może wymagać znajomości np. zjawisk fizycznych, umiejętności liczenia, czy znana różnych wyrazów. Jeśli dwie osoby posiadają takie samo IQ, to test powinien dać taki sam wynik niezależnie od tego, czy rozwiązuje go laureat nagrody Nobla, czy odizolowany buszmen. Testy IQ to układanki składające się z ogólnie rozpoznawalnych symboli takich jak kółka czy kwadraty. Testowany musi zrozumieć logikę ich ułożenia.

   

Najbardziej popularnym wynikiem testu IQ jest wynik 100 i stanowi on średnią w danej populacji. Osoby inteligentniejsze uzyskują wynik wyższy, a osoby mniej inteligentne uzyskują wynik niższy. Są różne skale IQ. Każda skala ma pośrodku wynik 100 odpowiadający średniej inteligencji populacji. Aby dostać się do stowarzyszenia Mensa zrzeszającej 2% najbardziej inteligentnych ludzi na świecie, należy uzyskać wynik lepszy niż 98% ludzi na świecie. W zależności od skali trzeba uzyskać wynik IQ 148 w skali Cattela, bądź 132 w skali Stanford-Binet-a, albo 130 w skali Wechsler-a. Należy pamiętać że osoby w różnym wieku mogą inaczej rozwiązać test IQ. Aby przekroczyć próg Mensy osoba w danej grupie wiekowej musi być lepsza niż 98% innych osób w tym samym wieku. Np szesnastolatkowie muszą uzyskać wynik lepszy niż 98% szesnastolatków na świecie, a dwudziestolatkowie muszą uzyskać wynik lepszy niż 98% dwudziestolatków. 

Jakie IQ najlepiej mieć. Teoretycznie czym większe tym lepiej, ale odpowiedź nie jest taka oczywista. Czym masz większe IQ tym bardziej nie pasujesz do świata, który jest zbudowany przez ludzi z IQ w okolicy 100. Jak się to objawia? Np. osoby o wysokim IQ widzą więcej możliwych prawidłowych odpowiedzi w testach. Np. w teście na prawo jazdy samochodem jest pytanie: z jaką maksymalną prędkością można jechać przez miasto. Prawidłowa odpowiedz to 50 km/h bo w kodeksie drogowym jest napisane, że maksymalna prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h. Ale osoba o wysokim IQ mówi, zaraz zaraz, przecież w mieście są ograniczenia prędkości do 60, 70 czy 80 km/h. Może też tak być, że przez miasto poprowadzona jest autostrada więc dopuszczalne będzie jechanie z prędkością 140 km/h. Twórca pytania nie podał ograniczeń typu: jeśli znaki nie mówią inaczej. W zasadzie w ogóle nie podał żadnych ograniczeń więc jak ktoś ma sportowy samochód to dałby radę jechać z prędkością ponad 300 km/h. Oczywiste odpowiedzi giną w gąszczu innych poprawnych odpowiedzi. Podobne problemy możesz mieć kiedy opowiadasz dowcipy. Mając wysokie IQ możesz widzieć pewne skomplikowane korelacje w przedstawianej opowieści, ale twoi słuchacze z niższym IQ mogą tego nie zauważyć. Praktyka pokazuje, że najłatwiej mają osoby z IQ około 120. Górują nieco nad średnią społeczeństwa, ale jednocześnie nie odbiegają od średniej za dużo. Osoby z IQ 150 mają już problemy z komunikacją z osobami o IQ 100 i szukają towarzystwa w takich organizacjach jak Mensa, gdzie mogą się czuć swobodnie i prowadzić nieograniczone rozmowy ze znajomymi. A jakie są twoje doświadczenia, jeśli podobne może warto sprawdzić twoje IQ.

Poniżej tabela pokazująca wartości IQ różnych grup inteligencji.

Interpretacja IQ w skali Wechslera IQ w skali Stanford-Bineta IQ w skali Cattela Procent populacji
Inteligencja bardzo wysoka >146 >149 >174 0.01%
Inteligencja wysoka 131-146 133-149 150-172 2%
Próg wejścia do stowarzyszenia Mensa 131 133 150 -
Inteligencja powyżej przeciętnej 111-130 112-132 117-149 23%
Inteligencja przeciętna 90-110 89-111 84-116 50%
Inteligencja niższa niż przeciętna 70 - 89 68 - 88 52 - 83 23%
Upośledzenie umysłowe <70 <68 <52           2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © MindClub. All rights reserved.